"Bryncrach Caravan site's quiet, peaceful setting and outstanding scenery is

what brings many happy guests back year after year."

English

Prisiau 2016-17

Image 1

Rhestr brisiau Ionawr 2014-15. Cysylltwch â Stella ar 01982 570291 neu 07534 509104 i wneud ymholiadau neu i gymryd safle. Ni does angen blaendâl.

Ar agor trwy’r flwyddyn!

Hyd at 2 berson, carafan, safle caled a phwynt trydan: £20 y noson

Safle am 1 wythnos: £100 am yr wythnos (ar wahân i wythnos y Sioe Frenhinol)

Hyd at 2 berson, pabell, pwynt trydan: £20 y noson

Safle am 1 wythnos: £100 am yr wythnos (ar wahân i wythnos y Sioe Frenhinol)

2 berson, pabell, dim trydan: £10 y noson

Safle am 1 wythnos: £60 am yr wythnos (ar wahân i wythnos y Sioe Frenhinol)

Pabell sengl, dim trydan: £8

Safle am 1 wythnos: £50 am yr wythnos (ar wahân i wythnos y Sioe Frenhinol)

Tâl am bobl ychwanegol

Plant dan 6: yn rhad ac am ddim
6 oed i 18 oed: £2
Dros 18, pobl ychwanegol ymhob carafan/pabell: £3

Ceffylau

£10 y noson mewn cae; £12 mewn stabl (stablau ar gael o Fehefin i Hydref)

Cyfnodau prysur ydy:

Sioe Frenhinol Cymru Gorffennaf 21-24ain, 2014
Sioe Gŵn Llanfair-ym-Muallt Awst 15eg-17fed, 2014

Codir tâl uwch yn ystod y cyfnodau hyn yn unig.

Yn rhad ac am ddim!

Hyd at 2 gi
Cawodydd
Parcio
Ceir ychwanegol
Adlenni